Reservisten in de Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die militaire taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en reservisten met specifieke deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht. Met dit brede palet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal.

Eenheden