1 Civiel en Militair Interactie Commando

Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders, politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties. Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie Commando. Dit bataljon, ondergebracht in OOCL, staat ten dienste van alle defensieonderdelen. Reservisten van 1 CMI Commando brengen kennis/kunde uit hun burgerberoep binnen. De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf)
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian Affairs)
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en doelgroepenanalyse & -interactie)