Korps Nationale Reserve

Alle 2.800 natresmilitairen zijn met elkaar verbonden in het Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam voor elke militair die behoort tot de Natres of die is ingedeeld bij een natreseenheid. Daartoe behoren ook de oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers Vereniging van het Korps Nationale Reserve. Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd uitgereikt.

10 Natresbataljon
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade met gezagsgebied Noord-Nederland.Nationale Inzet*

20 Natresbataljon
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade met gezagsgebied Midden-Nederland. Nationale Inzet*

30 Natresbataljon
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade met gezagsgebied Zuid-Nederland. Nationale Inzet*

* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3).Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio één als liaison werkt.